Griekse Restaurants

Disclaimer en contact

Disclaimer

Griekse Restaurants verleent u hierbij toegang tot www.griekserestaurants.com (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Griekse Restaurants behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding en ondertekening van een als zodanig aangeduide offerte / overeenkomst.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Griekse Restaurants spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Grieks Restaurants. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Griekse Restaurants nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Griekse Restaurants. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Griekse Restaurants, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Over ons

Op www.griekserestaurants.com vind je inspiratie en informatie over Griekse restaurants. Ben jij dol op Grieks eten of op Griekenland? De Griekse restaurants op onze website worden persoonlijk door ons bezocht en geproefd. Dit doen wij om een zo goed en eerlijk mogelijke weergave te kunnen geven van de opgedane ervaringen.

Op de pagina "Geproefd" staan restaurants die wij hebben geproefd. Heb jij zelf een Grieks restaurant, stuur ons dan een e-mail en wie weet staat jouw restaurant volgende maand in de spotlight op Griekse Restaurants. Wil jij contact met ons opnemen, dan kan dat via e-mail (zie teks item "Mail ons" onderaan elke pagina. Door te klikken opent jouw e-mail programma.

Restaurant vermelding

Wil je ook een vermelding op www.griekserestaurants.com? Dat kan, je dient dan wel zelf een Grieks restaurant te hebben.

Mail ons je naam, de naam van het restaurant, het website adres en je telefoonnummer. Na controle van alle gegevens en een onaangekonigd bezoek aan het restaurant laten wij het resultaat weten. Indien ons bezoek aan jouw restaurant positief is en voldoet aan de standaarden die wij nastreven met www.griekserestaurants.com wordt je restaurant gratis vermeld op de website